Biz hakda

ŞANDONG E.FINE FARMAKI CO., LTD2010-njy ýylda döredildi. 70000 inedördül meýdany tutýan inçe himiki serişdeleri, derman araçylaryny we iýmit goşundylaryny gözlemek, ösdürmek we öndürmek boýunça işleýän hünärmen öndüriji we ýokary tehnologiýaly kärhana.

Önümlerimiz ulanylyşyna görä üç bölege bölünýär:iýmit goşundylary, derman araçylary we Nanofiber membranasy.

Iýmit goşundylary ýokary hilli derman we iýmit goşundylary Betaine seriýasyny, suw özüne çekiji seriýany, antibiotik alternatiwalaryny we dördünji ammiak duzuny öz içine alýan ähli betaine seriýasyny öwrenmäge we öndürmäge bagyşlanýar.

Biziň kompaniýamyz, ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde güýçli tehniki güýje eýedir we Jinan uniwersitetinde garaşsyz gözleg toparyna we gözleg merkezine eýe.Jinan uniwersiteti, Şandong uniwersiteti, Hytaý Ylymlar akademiýasy we beýleki uniwersitetler bilen çuňňur hyzmatdaşlygymyz bar.

Güýçli gözleg we gözleg ukybymyz bar, şeýle hem ýokary tehnologiýaly önümleri özleşdirmek we tehnologiýa geçirmek bilen üpjün edýäris.

Kompaniýamyz önümleriň hiline ünsi jemleýär we önümçilik döwründe berk hil gözegçiligine eýe.Zawod ISO9001, ISO22000 we FAMI-QS-den geçdi.Biziň berk tutumymyz, içerde we daşary ýurtda ýokary tehnologiýaly önümleriň hilini üpjün edýär, bu köp sanly toparyň kabul edilmegine we bahasyna eýe bolup, müşderileriň ynamyny gazandy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gazandy.

Önümlerimiziň 60% -i Japanaponiýa, Koreýa, Braziliýa, Meksika, Gollandiýa, ABŞ, Germaniýa, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. eksport etmek üçin niýetlenendir we içerki we daşary ýurtly müşderileriň ýokary öwgüsini alýar.

Kompaniýamyzyň wezipesi: Birinji derejeli dolandyryşy talap ediň, birinji derejeli önümleri öndüriň, birinji derejeli hyzmatlary beriň we birinji derejeli kärhanalary guruň.