අපි ගැන

අපගේ නිෂ්පාදන භාවිතය මත පදනම්ව කොටස් තුනකට බෙදා ඇත: ආහාර ආකලන, ඖෂධ අතරමැදි සහ නැනෝ ෆයිබර් පටල.

සමාගම් පුවත්

අප වෙත පැමිණීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු:
VIV චීනය (Qingdao, China), 19th-21th සැප්තැම්බර් 2019, කුටි අංකය: S2-D004
පශු සම්පත් සහ ජලජීවී වගා ප්‍රදර්ශනය (තායිබෙයි, තායිවානය), 2019 ඔක්තෝබර් 31-නොවැ 2, කුටි අංකය: K69
CLA OVUM (Lima, Peru), 9th-11th Oct. 2019, කුටි අංකය: 184

අපි පාරිභෝගිකයින්ට ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබා දීමට උත්සාහ කරමු.තොරතුරු, නියැදි සහ උපුටා දැක්වීම් ඉල්ලන්න, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්