අපි ගැන

ආහාර ආකලන, ඖෂධ අන්තර් සහ Nanofiber පටල: අපේ නිෂ්පාදන භාවිතය මත පදනම් වූ කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කර ඇත.

සමාගම පුවත්

: අප වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු
විව් චීනය (ක්වින්ඩාෙව්, චීනය), 19 වන මස 21 සැප්තැම්බර් 2019, බූත් නොමැත .: S2-D004
පශු සම්පත් සහ ජලජීවී වගා එක්ස්පෝ (Taibei, තායිවානය), 31th ඔක්-2th නොවැම්බර් 2019, බූත් අංක : K69
CLA ඩිම්බය (පේරු), 9-11 ඔක් 2019, බූත් නොමැත .: 184

අපි ගුණාත්මක නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට උත්සාහ කරනවා. තොරතුරු, ආදර්ශ සහ Quote ඉල්ලා, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්