మా గురించి

ఫీడ్ సంకలిత ఔషధ మధ్యంతర & Nanofiber పొర: మా ఉత్పత్తులు వినియోగం ఆధారంగా మూడు భాగాలుగా విభజిస్తారు.

కంపెనీ న్యూస్

: వద్ద మమ్మల్ని సందర్శించండి స్వాగతం
వివ్ చైనా (క్వింగ్డావో, చైనా), 19 వ 21th సెప్టెంబర్ 2019, బూత్ నెం .: S2-D004
పశువుల & ఆక్వాకల్చర్ ఎక్స్పో (తైబీ, తైవాన్), 31th అక్టోబర్-2th నవంబర్ 2019, బూత్ నెం : K69
CLA అండము (లిమా, పెరు), 9 వ 11 వ అక్టోబర్ 2019, బూత్ .: లేవు 184

మేము నాణ్యత ఉత్పత్తులు వినియోగదారులకు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సమాచారం, నమూనా & కోట్ అభ్యర్థన, మాకు సంప్రదించండి!

విచారణ